Traktat Lizboński zagrożony

Czeski Senat skierował Traktat Reformujący Unię Europejską do Trybunału Konstytucyjnego, by zbadał jego zgodność z czeskim porządkiem prawnym. Do czasu wydania orzeczenia przez TK, izba wyższa czeskiego parlamentu zawiesiła debatę ratyfikacyjną.

Posted in Bez kategorii