Kardynał Re: Jan Paweł II chciał ustąpić

Bliski współpracownik Jana Pawła II, kardynał Giovanni Battista Re potwierdził w środę, że polski papież rozważał możliwość ustąpienia z powodu stanu zdrowia. Ostatecznie postanowił jednak zdać się na Opatrzność.

Posted in 72