Drożyzna może grozić światowym głodem

Wzrost cen żywności doprowadzić może do niepokojów i destabilizacji na całym świecie, ostrzega zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych John Holmes.

Posted in Bez kategorii