Niemcy krytycznie oceniają muzułmanów

Muzułmańscy imigranci przynoszą społeczeństwu więcej obciążeń niż korzyści – takiego zdania jest 55 proc. obywateli Niemiec. Opinia taka – jak wynika z najnowszego sondażu instytutu badania opinii publicznej Allensbach – jest popularna zwłaszcza wśród mieszkańców byłej NRD.